Arbeidsongeschiktheid

Onze uitleg- & animatie video's maken het voor jou begrijpelijk!

  • AOV video's van Eerstestap

   Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt veel kijken. Daarom zijn wij van plan om een uitgebreide serie korte video's over allerlei zaken rondom de AOV op deze plek te gaan plaatsen. Tot dan wordt je doorgelinkt naar het Youtubekanaal van Eerstestap.

   Bron: Eerstestap

  • Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

   In deze video:

   1. Waarom het belangrijk is om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken?
   2. Zijn er alternatieven?
   3. Wie lopen het grootste gevaar om in de bijstand te belanden?
   Start video
  • Waarom is een AOV belangrijk

   In deze video:

   1. Waarom is een AOV belangrijk
   2. Zekerheid vast inkomen
   3. Geen sociaal vangnet voor ondernemers en ZZP'er s
   Start video
  • Wat is passende arbeid?

   In deze video:

   1. Elke verzekering gaat uit van passende arbeid.
   2. Wat als je meer of juist minder wilt verzekeren?
   3. Wat zijn de gevolgen voor de premie?
   Start video
  • Wat is gangbare arbeid
  • Wat is beroepsarbeidsongeschiktheid
  • Eigen risico termijn

   In deze video:

   1. De hoogte van je premie wordt mede bepaald door de wachttijd
   2. Hoe langer je zelf in je inkomen kunt voorzien, hoe lager de premie
   3. Dit is het eigen risico dat je kunt nemen.
   4. Kijk hiervoor naar je inkomen en je vermogen.
   5. Kijk eventueel ook naar het inkomen en vermogen van je partner!
   Start video
  • Hoe hoog moet de uitkering zijn

   In deze video:

   1. Hoe hoog moet de uitkering zijn?
   2. Heb je nog spaargeld waar  een tijdje van kunt leven of tekorten aanvullen?
   3. Heb je een partner die kan bijspringen?
   4. Hoe hoger de uitkering, hoe hoger de premie zal zijn.
   In planning opgenomen
  • Uitkeringsdrempel

   In deze video:

   1. Wanneer moet de verzekering gaan uitkeren?
   2. Je arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een percentage.
   3. Als je kiest voor een uitkeringsdrempel, dan scheelt dit premie.
   Start video
  • Tariefsoort

   In deze video:

   1. Kies je voor een standaard- of een combi-tarief?
   2. Je leeftijd, je gezondheid en de looptijd bepalen je keuze
   3. Standaard is goedkoper, maar dan wel de hele rit uitzitten.
   Start video
  • Uitsluitingen

   In deze video:

   1. Wanneer je bepaalde zaken niet verzekert, dan scheelt dit in de premie.
   2. Je krijgt dan alleen een uitkering voor de overgebleven redenen.
   3. De in te vullen gezondheidsverklaring kan ook leiden tot uitsluitingen.
   Start video
  • Indexering verzekerde bedragen

   In deze video:

   1. Geld wordt ieder jaar een beetje minder waar door inflatie.
   2. Bij indexatie van de verzekerde bedragen (Rubriek A en Rubriek B) wordt deze elk jaar omhoog aangepast
   3. Je hebt hierbij zelf de keuze hoe hoog de indexatie moet zijn.
   In planning opgenomen
  • Indexering uitkeringen

   In deze video:

   1. Geld wordt ieder jaar een beetje minder waar door inflatie.
   2. Bij indexatie van de uitkering wordt deze elk jaar omhoog aangepast.
   3. Je hebt hierbij zelf de keuze hoe hoog de indexatie moet zijn.
   Start video
  • Eindleeftijd

   In deze video:

   1. Hoe lang wil je dat de verzekering uitkeert?
   2. Langer is hierbij duurder.
   Start video