Pensioenvideo's voor jou als werknemer

Onze uitleg- & animatie video's maken het voor jou begrijpelijk!

  Pensioen is voor veel mensen een 'ver van hun bed' show. Toch is pensioen dichterbij dan je denkt. In je privéleven of werksituatie kunnen zich veranderingen voor doen die direct gevolgen kunnen hebben voor je eigen pensioensituatie of die van je nabestaanden. Pensioen is dus je hele leven door actueel. Bekijk daarom regelmatig en zeker als jouw situatie verandert, of jij het goed voor elkaar hebt.

  • Pensioenvideo's van Eerstestap

   Bij oudedags- & nabestaandenvoorzieningen komt veel kijken. Daarom zijn wij van plan om een uitgebreide serie korte video's over allerlei zaken rondom het thema 'Werknemer & Pensioen' op deze plek te gaan plaatsen. Tot dan wordt je doorgelinkt naar het Youtubekanaal van Eerstestap.

   Bron: Eerstestap

  • Wat is nu eigenlijk 'pensioen'?

   In deze video:

   1. Wanneer mag je met pensioen? Op je 65ste was altijd de norm.
   2. In de komende jaren wordt dit in stappen verhoogd en mag je steeds later met pensioen.
   3. Je hebt dan geld nodig om van te leven.
   4. Zolang je werkt en woont in Nederland bouw je pensioen op.
   Start video
  • Welke soorten pensioenen zijn er?

   In deze video:

   1. Oudedagspensioen
   2. Nabestaandenpensioen
   3. Wezenpensioen
   4. Arbeidsongeschiktheidspensioen

   Of jij die ook hebt, hangt af van wat je zelf hebt geregeld, of wat jouw werkgevers voor jou geregeld hebben.

   Start video
  • Wat is nabestaandenpensioen

   In deze video:

   1. ANW
   2. Nabestaandenpensioen
   3. Wanneer heb je een pensioengat?
   4. Kunnen nabestaanden het redden (hypotheeklasten, huur, vaste lasten verzekeringen, extra hulp in de huishouding, extra kosten kinderopvang...)
   In planning opgenomen
  • Wat is wezenpensioen?

   In deze video:

   1. uitkering voor kinderen van werknemer
   2. beperking in aantal kinderen
   3. leeftijdgrens
   4. studie of AOV kinderen
   5. hoogte wezenpensioen
   In planning opgenomen
  • Hoeveel pensioen bouw je op

   In deze video:

   1. Hoe weet je hoeveel pensioen je opbouwt?
   2. Je krijgt van alle pensioenpotten die je hebt een overzicht.
   3. Check vooral www.mijnpensioenoverzicht.nl.
   4. Is het voldoende? Dat hangt af van jouw situatie en wensen.
   5. Pensioengat
   In planning opgenomen
  • Hoeveel pensioen heb je nodig?

   In deze video:

   1. Als je met pensioen gaat,
   2. hoeveel geld heb je dan eigenlijk nodig?
   3. Blijf je een beetje werken?
   4. Of zorg je ervoor dat je lasten lager zijn?
   5. Dan hoef je nu minder opzij te zetten.
   Start video
  • Hoe werkt waardeoverdracht

   In deze video:

   1. Als je een nieuwe werkgever hebt, krijg je vaak een nieuwe pensioenregeling
   2. Binnen 6 maanden kun je je oude pensioenpotjes overboeken
   3. Dit heet waardeoverdracht
   4. Leer in 6 stappen hoe je het regelt
   5. Laat je goed adviseren
   Start video
  • Wat is arbeidsongeschiktheidspensioen

   In deze video:

   1. wat is arbeidsongeschiktheid
   2. wie verzekert wat
   3. wat krijg je van de overheid
   In planning opgenomen
  • Wat gebeurt er met je pensioen als je een nieuwe werkgever krijgt?

   In deze video:

   1. pensioenaanspraken meenemen?
   2. type pensioen
   3. dekkingsgraad nieuwe pensioenfonds
   4. carrièreperspectief
   5. partnerpensioen
   In planning opgenomen
  • Bijna met pensioen? Wat gaat er veranderen.

   In deze video:

   1. ga je in inkomen er op achteruit?
   2. ga je in koopkracht er op achteruit?
   3. inkomstenbelasting voor gepensioneerden
   In planning opgenomen
  • Pensioen en samenwonen of trouwen

   In deze video:

   1. regel het nabestaandenpensioen
   2. pensioenaanspraken vorige werkgever
   3. wettelijke regeling
   In planning opgenomen
  • Pensioen en scheiden

   In deze video:

   1. verevening
   2. wettelijke bepalingen
   3. afspraken over verdeling
   4. regeling nabestaandenpensioen
   5. lijfrenten
   Start video
  • Pensioen en life events

   In deze video:

   1. je gaat samenwonen of trouwen
   2. je krijgt kinderen
   3. je komt te overlijden
   4. je partner komt te overlijden
   5. je raakt werkloos
   6. je raak arbeidsongeschikt
   7. je gaat scheiden
   In planning opgenomen