Aangifte inkomstenbelasting
Op Mijn Belastingdienst kun je de aangifte inkomstenbelasting inzien en downloaden. Na het inloggen met je DigiD kan je de aangifte inkomstenbelasting downloaden.

Klik hier voor het stappenplan downloaden aangifte inkomstenbelasting.

Let op! Vaak ontvangen wij de aanslag inkomenstenbelasting (2 pagina’s) in plaats van de gehele aangifte.

Akte van verdeling
Dit document wordt opgesteld door de notaris en is benodigd als jullie uit elkaar gaan en een van de partners het huis en de hypotheek overneemt. Indien de (concept) akte van verdeling nog niet beschikbaar is kunnen wij helpen met het laten opstellen door de notaris.

Arbeidsovereenkomst
In je arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou en je werkgever. De overeenkomst kan helpen bij het inzichtelijk krijgen van de opbouw van je salaris. Wij ontvangen graag de ondertekende arbeidsovereenkomst.

Bankafschrift salarisbijschrijving of overzicht spaarrekening
Wij ontvangen graag een bankafschrift van een volledige kalendermaand met bijschrijving van je netto salaris gelijk aan de maand van de salarisspecificatie. Dus is je salarisspecificatie van de maand juni dan graag het bankafschrift ook van juni.

Denk bij het aanleveren van het bankafschrift dat de volgende gegevens zichtbaar zijn:

 • Naam rekeninghouder
 • Saldo van de rekening
 • Rekeningnummer
 • Datum bankafschrift (mag niet ouder dan twee maanden zijn)

Klik hier voor het stappenplan downloaden bankafschrift.

DUO studieschuld
Heb je een studieschuld bij DUO dan is hiervan een overzicht benodigd. Op Mijn DUO kan je inloggen met je DigiD. Wij ontvangen graag twee overzichten van de DUO studieschuld:

 • Actueel overzicht: klik op overzicht en details, volg stap 1 via onderstaand stappenplan
 • Schuldhistorie: klik op Mijn schulden en bekijk schuldhistorie, en klik open saldo studieschuld start aflosfase, volg stap 2 en 3 van onderstaand stappenplan

Klik hier voor het stappenplan downloaden DUO studieschuld.

Echtscheidingsconvenant + beschikking van de rechtbank + inschrijving in burgerlijke stand
Bij een echtscheiding wil de geldverstrekker graag inzicht in de afspraken die jullie hebben gemaakt bij het uit elkaar gaan. Uit deze documenten kan worden afgeleid of er verplichtingen zijn welke invloed hebben op de betaalbaarheid van je hypotheek als deze op één naam moet worden gezet.

Bij echtscheiding en een aanvraag voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van je ex-partner ontvangen wij graag de volgende documenten:

 • Echtscheidingsconvenant: hierin zijn de afspraken tussen jou en je ex-partner vastgelegd
 • Vonnis van de rechtbank: de formele uitspraak van de rechtbank waarin het convenant wordt bekrachtigd
 • Inschrijving burgerlijke stand: de echtscheiding wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hiervan ontvang je een bevestiging van de gemeente.

Formulier aanvullende voorzieningen werkgever
Met dit formulier kunnen wij een goede analyse maken van de betaalbaarheid van je hypotheek bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Op basis hiervan kan je een beslissing nemen of je hiervoor een aanvullende voorziening wil afsluiten.

Klik hier voor het downloaden van het formulier aanvullende voorziening werkgever.

Jaarrekening onderneming
Ben je zelfstandig ondernemer dan laat je (als het goed is) de jaarrekening opmaken door een boekhouder of accountant. In enkele gevallen kan worden volstaan met een eigen administratie eventueel verwerkt in de belastingaangifte.

Legitimatiebewijs
Als legitimatiebewijs is een kopie van een paspoort of identiteitskaart benodigd. Belangrijk bij het aanleveren van een legitimatiebewijs is:

 1. Het betreft een kleurenscan
 2. De voorkant (met foto) en achterkant (met BSN nummer) moet volledig worden ingescand, de randen zijn zichtbaar
 3. Bij een paspoort is deze opengevouwen en in zijn geheel zichtbaar

Klik hier voor een voorbeeld legitimatiebewijs.

Overzicht BKR-registraties
Bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) kun je zonder kosten een overzicht opvragen van leningen geregistreerd op je naam. Door het overzicht van eventuele leningen kunnen wij rekening hiermee rekening houden bij een hypotheekaanvraag.

Klik hier voor het stappenplan downloaden van een BKR overzicht.

Overzicht feitelijk arbeidsverleden | UWV verzekeringsbericht
Via het UWV verzekeringsbericht kun je je arbeidsverleden opvragen. Naast de mogelijkheid om een werkgeversverklaring te gebruiken is het ook mogelijk het UWV verzekeringsbericht te gebruiken.

Klik hier voor het stappenplan downloaden van een UWV verzekeringsbericht.

Overzicht overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit als je overlijdt. Deze verzekering sluit je vaak af in combinatie met een hypotheek.

Met de polis van je huidige overlijdensrisicoverzekering kunnen wij een goede analyse of deze nog voldoende is voor de betaalbaarheid van je hypotheek bij overlijden van je partner. Op basis hiervan kan je een beslissing nemen of je hiervoor een aanvullende voorziening wil afsluiten.

Overzicht schadeverzekering
Bij het afsluiten van de hypotheek verplicht de bank je (veelal) een opstalverzekering af te sluiten. Wij zijn naast het aanspreekpunt voor je hypotheek dat ook voor je schadeverzekeringen. Met het overzicht van je bestaande verzekeringspakket doen we je graag een vrijblijvend voorstel.

In 80% van de vergelijkingen kunnen wij je een pakket aanbieden met een lagere premie dan je huidig pakket met minimaal gelijke voorwaarden en dekkingen.

Pensioenoverzicht
Via de website mijnpensioenoverzicht.nl kan je inzicht krijgen in de hoogte van je AOW en pensioeninkomen.

Klik hier voor het stappenplan downloaden van je pensioenoverzicht.

Salarisspecificatie
Graag ontvangen we je laatste salarisspecificatie. Indien deze niet beschikbaar is mag de aangeleverde salarisspecificatie niet ouder zijn dan 2 maanden.

Schenkings- en/of leenovereenkomst
Indien je gebruik wenst te maken van een schenkings- en/of leenovereenkomst kunnen wij hierin voorzien. Wij kunnen deze (indien gewenst) samen opstellen. Naast de overeenkomsten is aanvullend benodigd:

 • Legitimatiebewijs van de schenker(s)
 • Rekeningoverzicht van de schenkers waarop eigen middelen voor de schenking kan worden aangetoond

Schuldrestopgave bestaande hypotheek
Loopt je huidige hypotheek bij een bank dan kan je veelal een overzicht downloaden door in te loggen via internet bankieren. Bij veel andere geldverstrekkers kan je vaak inloggen op een persoonlijk portaal en een actueel overzicht downloaden.

Op het overzicht van de schuldrestopgave moeten de volgende gegevens zichtbaar zijn:

 • Datum van het overzicht
 • Hoogte van de huidige hypotheek
 • Naam van de leningnemers
 • Het hypotheeknummer
 • Looptijd van de hypotheek
 • Overzicht van de huidige hypotheekrente

Specificatie meerwerk / verbouwingsspecificatie
Wanneer je de woning wil gaan verbouwen is in veel gevallen een specificatie nodig. Het is belangrijk bij het invullen van de specificatie een goede indicatie op te geven van de bedragen.

Klik hier voor het downloaden van een verbouwingsspecificatie.

Taxatierapport
In veel gevallen is een taxatierapport van de woning vereist. Wij werken met lokale taxateurs samen zoals Revast en Chris Boerboom in Bergeijk en BijBrigitte in Valkenswaard. In overleg een kunnen wij een taxatie aanvragen.

Werkgeversverklaring
De werkgeversverklaring is benodigd voor het vaststellen van het bestendig inkomen. Daarnaast is in de verklaring opgenomen of je een vast of tijdelijk dienstverband hebt, je schulden hebt bij je werkgever of dat er beslag is gelegd op je inkomen.

Klik hier voor het downloaden van de juiste werkgeversverklaring

Jaaropgave salaris afgelopen jaar
In meerdere gevallen kan de geldverstrekker vragen om een jaaropgave. Heb je bijvoorbeeld geen dienstverband dan kunnen de jaaropgaves van de afgelopen 3 jaar een goede indicatie geven van je gemiddeld inkomen over deze 3 jaar.

De jaaropgave ontvang je van je werkgever. Op de jaaropgaaf staat wat je in dat jaar hebt verdiend bij 1 werkgever. Als je verschillende werkgevers hebt gehad in 1 jaar, krijg je meer jaaropgaven.

Eigendomsbewijs huidige woning
Een eigendomsbewijs is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat jij de eigenaar bent van de woning. Een eigendomsbewijs hoort bij een woning en is niet persoonlijk. Bij de overdracht van een woning wordt het afschrift van de notaris verstrekt aan de volgende eigenaar.

Ben je eigenaar van een woning.? Op mijnoverheid kan je een eigendomsbewijs van je woning downloaden.

Klik hier voor het downloaden voor het stappenplan om je eigendomsbewijs te downloaden

Koopovereenkomst van uw huidige woning
In de koopovereenkomst staat de afspraken die je heb gemaakt met de koper van jouw het huis zoals de koopsom, de datum van de overdracht en de ontbindende voorwaarden. Het koopcontract moet door jou en de koper volledig zijn geparafeerd en ondertekend. De koopovereenkomst kan worden gebruikt bij een overbruggingshypotheek.

Heb je nog geen geparafeerde en ondertekende koopovereenkomst dan mag je de concept koopovereenkomst toesturen. De ondertekende volgt dan later.

Koopovereenkomst van uw nieuwe woning
In de koopovereenkomst staat de afspraken die je heb gemaakt met de verkoper van het huis zoals de koopsom, de datum van de overdracht en de ontbindende voorwaarden. Het koopcontract moet door jou en de verkoper volledig zijn geparafeerd en ondertekend.

Heb je nog geen geparafeerde en ondertekende koopovereenkomst dan mag je de concept koopovereenkomst toesturen. De ondertekende volgt dan later.

Koop- aannemingsovereenkomst
In de overeenkomst staan de afspraken die je met de aannemer hebt gemaakt over de bouw van je nieuwbouwwoning. Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de koopovereenkomst waarmee je de grond koopt en de aanneemovereenkomst waarin staat dat de woning voor je wordt gebouwd. De overeenkomst moet door jou en de aannemer zijn getekend en geparafeerd.

Koop je een woning binnen een project dan is (vrijwel altijd) een afbouwgarantie vereist als bijvoorbeeld Woningborg. Deze garandeert de koper, dat in de situatie dat de aannemer onverhoopt failliet mocht gaan, de woning door een andere Woningborg aannemer zal worden afgebouwd. Als bewijs van inschrijving van je woning bij Woningborg ontvang je na aankoop van je woning het Woningborg-certificaat.

Technische beschrijving van uw nieuwbouwwoning
In de koop- aannemingsovereenkomst staat beperkte informatie over de woning die je koopt. Er wordt vaak verwezen naar de technische omschrijving en tekeningen.

In de omschrijving wordt bijvoorbeeld omschreven of de woning wordt bijvoorbeeld omschreven wat de afspraken zijn met betrekking tot keuken en sanitair. Voor de geldverstrekker moet een woning worden opgeleverd met keuken en sanitair. Is dit niet het geval dan dien je een extra bedrag te reserveren hiervoor.

Uw hypotheekverleden
Om je een correct hypotheekadvies te geven vragen we om je medewerking en goed na te denken over je hypotheekverleden. Door ons een goed inzicht te geven over je hypotheekverleden krijgen we inzicht over je recht op hypotheekrenteaftrek en de looptijd van de hypotheek. Het overzicht draagt bij een een correct hypotheekadvies.

Klik hier voor het downloaden van het formulier “uw hypotheekverleden”